• Home slide1   Fundacja Veolia Polska Razem możemy więcej
  • slide home   Fundacja Veolia Polska Razem możemy więcej
  • slide-ochrona   Fundacja Veolia Polska Razem możemy więcej
Wolontariat pracowniczy
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

SAV
Wspieramy młodych sportowców

Rynek pracy
Działając aktywnie na rynku pracy, wspieramy bezpłatnie osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia lub planujące własną działalność gospodarczą.

CSR
Veolia kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu w ramach prowadzonej działalności oraz poprzez swoje działania.

Ochrona środowiska
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja ...

Wolontariat pracowniczy
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

Ochrona środowiska
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja ...

CSR
Veolia kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu w ramach prowadzonej działalności oraz poprzez swoje działania.

Rynek pracy
Działając aktywnie na rynku pracy, wspieramy bezpłatnie osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia lub planujące własną działalność gospodarczą.

SAV
Wspieramy młodych sportowców