Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

Wolontariat pracowniczy w grupie Veolia powierzony został Fundacji Veolia Polska. 
Wolontariat
W naszym rozumieniu wolontariat pracowniczy to pomysły pracowników grupy Veolia na działania wolontariackie, które dają ogromną  radość
z niesienia pomocy i satysfakcję z dokonywania pozytywnych zmian
w otoczeniu. To także możliwość pokazania swoich pasji oraz zarażanie nimi innych poprzez spotkania, czy warsztaty. Wolontariat to też poświęcenie czasu na rzeczy, które zdaniem pracowników są najważniejsze, dające poczucie  spełnienia i ogromnej frajdy.
W ramach programu wolontariatu pracowniczego pracownicy grupy Veolia angażują się w działania społeczne zgłaszając swoje pomysły
w ramach konkursu grantowego.  Nabór wniosków ogłaszany dwa razy w roku
a granty przyznane na realizację projektów wynoszą 3 tysięce PLN.
Więcej o konkursie w Regulaminie konkursu projektów wolontaryjnych (w plikach do pobrania).Definicje: 
Wolontariat to dobrowolne, bezpłatne i świadome zaangażowanie w działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu przez pracowników działalności dobroczynnej, na rzecz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.) i określonych przepisami prawa instytucji (biblioteki, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo – wychowawcze, świetlice środowiskowe), zwanych ogólnie organizacjami. Rolą pracodawcy jest udzielenie pracownikom wsparcia na działania, zarówno merytorycznego, organizacyjnego jak i finansowego.