Pomoc pracownikom

Fundacja Veolia Polska udziela finansowego wsparcia pracownikom grupy Veolia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowuje koszty leczenia, rehabilitacji czy zabiegów operacyjnych, które nie są refundowane przez NFZ.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla pracowników znajdują się w Regulaminie.