Aktualności
Aktualności
25 maj 2018

5 CZERWCA PRZYPNIJ ZIELONĄ WSTĄŻKĘ #DlaPlanety - Światowy Dzień Środowiska

Fundacja Veolia Polska partnerem kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, która zostanie zainaugurowana 5 czerwca 2018 r., w Światowym Dniu Środowiska. Kampania organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

W Polsce recyklingowi poddawane jest mniej niż 30% plastikowych odpadów, a 40% z nich trafia na wysypiska. Tymczasem to, w jaki sposób obchodzimy się z plastikiem po jego zużyciu, ma wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę i na nas samych. Najlepszym dowodem na konieczność zmian jest odkrycie ponad 3 tysięcy sztuk odpadów – w tym plastikowych torebek jednorazowych – na dnie najgłębiej położonego obszaru oceanu, Rowu Mariańskiego. Problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Każdy może się włączyć w te działania.
 
Co można zrobić #DlaPlanety?
Od 5 czerwca każdy będzie mógł podjąć ekologiczne zobowiązanie na stronie internetowej DlaPlanety.pl. Pojawią się tam propozycje prostych, konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszej presji na środowisko, takich jak wybieranie naczyń wielorazowego użytku zamiast jednorazowych talerzy i kubków. W Światowy Dzień Środowiska deklaracje podjęcia ekopostanowień będą również zbierać animatorzy rozdający zielone wstążki w wybranych miejscach w Warszawie. Przypięcie takiej wstążki to znak zaangażowania w akcję i będzie można to zrobić także wirtualnie, w mediach społecznościowych.
 
Z okazji Światowego Dnia Środowiska zielone podświetlenie zyskają budynki wielu polskich miast, m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ratusze w Poznaniu, Bielsku-Białej i Olsztynie czy wiadukty w Gdańsku. W akcję włączą się także pracownicy grupy Veolia i ich rodziny, odbywać się będą również ekologiczne pikniki i targi. Dodatkowo, w Warszawie 5 czerwca będzie miała miejsce debata o problemach i wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców.

Więcej pod dlaplanety.pl
 
Wstazka