Aktualności
Aktualności
25 styczeń 2018

5 inicjatyw społecznych w Szczytnie z grantami!

Konkurs grantowy „Szczytno dla Środowiska” został rozstrzygnięty. Fundacja Veolia Polska nagrodziła 5 najciekawszych pomysłów na inicjatywy odpowiadające na społeczne i środowiskowe wyzwania miasta.

19 stycznia br. poznaliśmy laureatów konkursu grantowego „Szczytno dla środowiska”. Konkurs organizowany został przez Fundację Veolia Polska przy wsparciu Urzędu Miasta w Szczytnie. Spotkanie z laureatami konkursu miało miejsce w Urzędzie Miasta i uroczyście otworzyła je Burmistrz Miasta Szczytno – pani Danuta Górska.
 
Nagrodzone organizacje będą realizować działania związane z kształtowaniem postaw proekologicznych w środowisku szkolnym wśród dzieci
i młodzieży, zwiększaniem wiedzy na temat bioróżnorodności i ochrony przyrody oraz organizować aktywności dla seniorów ze Szczytna
i okolic. Każdy zwycięski projekt otrzymał wsparcie finansowe od Fundacji Veolia Polska w wysokości 5 000 zł.
 
- Wśród wyróżnionych w konkursie projektów znalazły się inicjatywy skierowane do wielu grup społecznych, a do ich realizacji zaproszone zostały różne organizacje społeczne,  a także nadleśnictwo, towarzystwa przyrodnicze czy szkoły. Zapewni to projektom długofalowość i  ułatwi organizację kolejnych inicjatyw na rzecz środowiska w przyszłości. – powiedziała Agnieszka Kazimierska, koordynator projektów Fundacji Veolia Polska.

- Mamy nadzieję, że realizacja projektów wniesie konkretną wartość dla lokalnej społeczności, zainspiruje ją do dbania o wspólną przestrzeń
i środowisko naturalne w naszej miejscowości. Trzymamy kciuki za wszystkie organizacje. –
dodał Marek Kaszkowiak, prezes zarządu Veolia Szczytno.
  • Sz1
  • Sz2
  • Sz3
  • Sz4
  • Sz5

Konkurs „Szczytno dla środowiska” to drugi etap pilotażowego programu inwestycji społecznych Fundacji Veolia Polska. W ramach programu została przeprowadzona lokalna diagnoza wyzwań ekologicznych w Szczytnie, cykl konsultacji środowiskowych z przedstawicielami organizacji społecznych, pogłębione wywiady z lokalnymi liderami, a także spotkania z przedstawicielami  Urzędu Miasta. Trzeci etap to sesje edukacyjne dla nagrodzonych organizacji, podczas których liderzy lokalni wraz z partnerami będą dopracowywać swoje pomysły, w tym szczególnie działania edukacyjne i informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców. Projekty zostaną realizowane  do kwietnia b.r..
 
Jednym z  wielu obszarów działania Fundacji Veolia Polska jest rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy lokalnym biznesem, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Zależy nam, aby nasze programy w sposób długofalowy wspierały zrównoważony rozwój miast - mówi Jowita Mytnik Skała, prezes  Fundacji Veolia Polska. – Dbałość  o budowanie wspólnej wartości z interesariuszami 
i świadomości wokół tematów środowiskowych związanych z bioróżnorodnością, walką ze zmianami klimatycznymi  czy wsparciem gospodarki cyrkularnej, to naturalne zobowiązania CSR Grupy Veolia,  które Fundacja wspiera -
 dodała.
 
Lista zwycięskich projektów w konkursie „Szczytno dla środowiska”:
  1. Projekt "Ogród nauki" Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, który ma na celu zaprojektowanie i stworzenie ogrodu do nauki plenerowej na terenie szkoły.
  2. Projekt "Czysta wiosna w Szczytnie" Stowarzyszenia Uczeń zajmie się przeprowadzeniem akcji  informacyjnej na temat ochrony środowiska, zorganizuje pokaz mody z użyciem ubrań z recyclingu, przeprowadzi konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej i zajęcia dedykowane przyrodzie.
  3. Projekt "Sztuka bioróżnorodności" Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności,  planuje stworzenie instalacji ekologiczno artystycznej w postaci ścianki z roślin miododajnych.
  4. Projekt "Eko kuchnia dla seniora" Stowarzyszenia Uniwersytet  III wieku zapewni warsztaty kulinarne z dietetykiem na temat zdrowego żywienia dla seniorów.
  5. „Ekologia od kuchni” Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea zorganizuje warsztaty fotograficzne dla seniorów i ich wnuków, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonają aparaty fotograficzne z pustych puszek po kawie, odbędą się również warsztaty ceramiczne i kulinarne.