Aktualności
Aktualności
21 październik 2016

Bądź autorem swojej kariery

Fundacja Veolia Polska po raz kolejny wzięła udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który organizuje Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”.

W ramach tego wydarzenia doradca zawodowy przeprowadził warsztaty dla młodzieży jednej z klas czwartej Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. St. Staszica w Poznaniu pt. „Poznaj sztukę autoprezentacji”. Uczniowie zdali sobie sprawę jak ważne jest pierwsze wrażenie, poznali w jaki sposób prezentujemy się na rynku pracy, poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej ćwiczyli jak zaprezentować swoje kompetencje pracodawcy. Fundacja została poproszona o przeprowadzenie warsztatów z powyższej tematyki również dla pozostałych uczniów klas czwartych.
W tym roku przeprowadzone zostały także warsztaty w Łodzi. Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
w Łodzi wzięli udział w zajęciach dotyczących planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Celem przeprowadzonych  warsztatów było pobudzenie do refleksji na temat własnych pasji i zainteresowań zawodowych. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom dzieci dokonały  oceny swoich uzdolnień i atutów, a także wzmocniły umiejętność ich dostrzegania. Omówione zostały grupy zawodów wg teorii Klimowa, zgodnie
z którą człowiek wykazuje pewne skłonności do podejmowania określonych czynności, ale może mieć więcej niż jeden kierunek predyspozycji. Uczniowie mieli okazję zastanowić się czy w przedstawionych grupach zawodów dostrzegają takie, które ich interesują. Podczas zajęć panowała pozytywna atmosfera, co sprzyjało spontanicznym wypowiedziom. 
  • otk1
  • otk2
  • otk3