Aktualności
Aktualności
9 marzec 2018

Kobiety z energią na start!

Rusza nowy projekt Fundacji Veolia Polska i Stowarzyszenia Kongres Kobiet

 
Projekt „Kobieta z energią“ to nowa propozycja Fundacji Veolia Polska i Stowarzyszenia Kongres Kobiet kierowana do wszystkich kobiet,
które chcą  zacząć działać lub już działają na rzecz swoich środowisk lokalnych, a także dla tych, ktore chcą doskonalić się w zakresie aktywizacji kobiet czy przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie kobiet i ich kompetencji liderskich, a także wsparcie pomysłów promujących aktywizację społeczną, samorządową i biznesową kobiet.
 
Służyć mają temu warsztaty z zakresu aktywności lokalnej i społecznej oraz cykl zajęć poświęcony budowaniu współpracy. Nie zabraknie także wątków związanych z „zieloną energią”, gdzie znajdą się podpowiedzi, w jaki sposób ekologia może poprawić jakość życia. Ważnym elementem programu jest też konkurs na mini-granty społeczne, które mają dotyczyć upowszechnienia zagadnień dotyczących równości, w tym: równości płci.
 
- Fundacja Veolia Polska w swoich działaniach przykłada dużą wagę do dialogu społecznego, a co za tym idzie, promuje współpracę międzysektorową. Wsparcie lokalnych liderek i liderów jest tego naturalną konsekwencją. – powiedziała Izabela Rakuć-Kochaniak, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska. Dlatego też „Kobieta z energią” – projekt, który połączył biznes, organizację pozarządową i administrację lokalną, to projekt szczególnie dla nas ważny. W sposób kompleksowy podchodzi bowiem do wzmacniania środowisk lokalnych, w tym grupy tak istotnej dla ich rozwoju, jaką są kobiety”. Jesteśmy zaszczyceni, że UM Poznania zdecydował się być partnerem aktywnie wspierającym nasz projekt – dodała.  
 
Projekt zostanie zainaugurowany 23. marca br. w Centrum Kultury Zamek całodziennymi warsztatami, które poprzedzi panel dyskusyjny pt.: „Moc kobiet“.
 
Projekt objety jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Informacje o projekcie: www.kongreskobiet.pl oraz www.fundacja.veolia.pl
#kobietazenergią