Aktualności
Aktualności
8 wrzesień 2017

Konkurs „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”.

Fundacja Veolia Polska w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa w roku szkolnym 2017/2018 organizują konkurs „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”.

MO-17
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony.
I etap Konkursu rusza już 11 września i potrwa do 5 października. Rejestracja zespołów jest otwarta do 22 września.
 
- Problem bioróżnorodności, choć niezwykle istotny, przez wiele lat był zaniedbywany, zwłaszcza od strony edukacyjnej. Dlatego dziś Fundacja Veolia Polska, wspólnie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, chce nadrobić te braki. Naszą ideą jest w sposób przystępny i angażujący przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat bioróżnorodności, by wypromować proekologiczne postawy w społeczeństwie, poznać indywidualne spojrzenie na ekologię i zwrócić uwagę na konieczność i możliwość zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę - mówi Jowita Mytnik-Skała, prezes Fundacji Veolia Polska - Nasz projekt to nie tylko konkurs wiedzy, ale też kampania informacyjna, skierowana do lokalnej społeczności. Dzieci muszą zobaczyć  i zrozumieć, że także od nich zależy jak będzie wyglądało środowisko naturalne i że już dziś mają na to realny wpływ. Mamy głęboką nadzieję, że nasz konkurs stanie się bardzo angażującym przeżyciem dla uczniów, i jesteśmy przekonani, że przygotowane prace będą miały dużą wartość merytoryczną.
 
- Naszym niezmiennym celem jest działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i wspieranie właściwego zarządzania środowiskiem. Ważnym aspektem, który pomaga nam osiągać te cele, jest edukacja, skierowana zwłaszcza do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, przy istotnym wsparciu solidnego partnera, jakim jest Fundacja Veolia Polska, mamy nadzieję zaszczepić w uczniach postawę odpowiedzialności za środowisko, co będzie miało wpływ na ich lokalne otoczenie mówi Maria Andrzejewska, dyrektor z Centrum UNEP/GRID-WarszawaDla trzech najlepszych zespołów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: udział w warsztatach edukacyjnych wraz z pokryciem kosztów dojazdu oraz vouchery o wysokości 2 tys. złotych, 1 tys. złotych oraz 750 złotych, które można przeznaczyć na dowolny cel, uzgodniony wcześniej z organizatorem.
 
Szczegółowe informacje na temat Konkursu, regulamin oraz formularz rejestracji są dostępne na stronie www.mlodziobserwatorzy.edu.pl