Aktualności
Aktualności
23 listopad 2016

Odkrywanie mocnych stron i talentów

Młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 w Warszawie wzięła udział w warsztatach "Mocne strony i talenty".

Inicjatorem spotkania młodzieży z doradcą zawodowym Fundacji Veolia Polska była Pani Monika Góra kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 78 przy ul. Majdańskiej 5, która zorganizowała warsztaty w bibliotece.
Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonywali zaproponowane ćwiczenia, które były bardzo pomocne w porządkowaniu wiedzy na temat zasobów i mocnych stron. Młodzież odkryła, że posiada wiele atutów na obecnym rynku pracy. Po warsztatach niektórzy mieli refleksję,
że warto powrócić do zapomnianych aktywności, których wykonywanie przychodziło im z dużą łatwością i przyjemnością. Podczas warsztatów uczestnicy mieli również okazję rozwijać umiejętność mówienia o mocnych stronach oraz sukcesach. Młodzież nauczyła się również, że atuty
i osiągnięcia warto zobrazować przykładem, konkretną sytuacją z ich życia. Rezultatem spotkania było zwiększenie poziomu samoświadomości uczestników, lepsze  zrozumienie swoich zasobów oraz  nazwanie ich.