Aktualności
Aktualności
15 czerwiec 2018

AS ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2018 ZA PROJEKT FUNDACJI VEOLIA POLSKA

13 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu miała miejsce Gala Plebiscytu „As Odpowiedzialnego Biznesu 2018”. Fundacja Veolia Polska zgłosiła do konkursu projekt realizowany na terenie Elektrociepłowni Veolia Karolin w Poznaniu - „Bioróżnorodność z Grupą Veolia”, który został doceniony przez Kapitułę Plebiscytu za połączenie działań społecznych i działań biznesowych z realną korzyścią dla środowiska naturalnego.

 
as

Celem Plebiscytu „As Odpowiedzialnego Biznesu 2018” było wyłonienie i promocja społecznie odpowiedzialnych praktyk stosowanych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa. Kapituła w procesie wyboru laureatów wzięła pod uwagę zgodność zgłoszonej inicjatywy ze strategią biznesową, innowacyjność oraz korzyści wynikające dla społeczności lokalnych.
 
W kategorii ochrona środowiska naturalnego statuetką „Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018” zostały nagrodzone działania, realizowane w ramach projektu Fundacji Veolia Polska „Bioróżnorodność z Grupą Veolia”, które przyczyniły się zarówno do zwiększenia świadomości na temat znaczenia różnorodności biologicznej wśród różnych interesariuszy, jak do poprawy stanu różnorodności fauny i flory. 
 
 „Bioróżnorodność z Grupą Veolia” to projekt realizowany przez Fundację Veolia Polska m.in. w Poznaniu na terenie Elektrociepłowni Veolia Karolin. W ramach projektu udało się uratować blisko 100 nietoperzy, na specjalnie utworzonej platformie lęgowej na jednym z kominów Elektrociepłowni Veolia Karolin wylęgły się sokoły. Systematycznie przeprowadzana jest również ocena gatunków roślin inwazyjnych
i dokonywane są nowe nasadzenia. Powstały ścieżki edukacyjne z fotografiami i opisami rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, dzięki którym Elektrociepłownia Veolia Karolin chętnie odwiedzana jest przez uczniów szkół.

 
Organizatorem Plebiscytu pod nazwą "AS Odpowiedzialnego Biznesu" jest Stowarzyszenie Centrum PISOP. Partnerzy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, GS1, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
asbiznesu.pl
 
  • as1
  • as2
  • as3