Aktualności
Aktualności
6 czerwiec 2017

Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

5 czerwca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Veolia Energia Polska podpisała deklarację współpracy przy "Partnerstwie na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju", inicjatywie zmierzającej do upowszechniania celów zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia świadomości na temat wyzwań, nakreślonych w Agendzie 2030, przyjętej przez ONZ.

12.06.2017
Deklarację współpracy przy Partnerstwie podpisała Magdalena Bezulska, członek zarządu, dyrektor HR grupy Veolia w Polsce w trakcie konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”.
W Veolii jesteśmy świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jakie stoją przed nami w dzisiejszych realiach. Poczucie wspólnej odpowiedzialności za powodzenie przemian społeczno-gospodarczych jest kluczowe dla efektywnego osiągnięcia trwałego wzrostu w tych trzech wymiarach. Ponieważ dążymy do wykorzystania szans na dokonanie zmian,  zaproponowaliśmy dwa projekty, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w tych obszarach. Tym samym deklarujemy chęć współpracy w ramach „Inicjatywy partnerstwa
na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju”
- mówi Magdalena Bezulska, członek zarządu, dyrektor HR grupy Veolia w Polsce.
Przystępując do inicjatywy Veolia Energia Polska  zgłosiła dwa projekty partnerskie realizowane przez Fundację Veolia Polska: konkurs
dla młodzieży „Młodzi Obserwatorzy  Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność” oraz projekt „Szkoła Liderów Miast”. Zgłoszone inicjatywy będą wyrazem aktywnych działań, jakie firma podejmuje w ramach  wspierania zrównoważonego rozwoju.