Aktualności
Aktualności
7 październik 2016

Wolontariusze uczą odpowiedzialności za środowisko

Wolontariusze Fundacji Veolia Polska przeprowadzili zajęcia edukacyjne wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat w dwóch placówkach przedszkolnych na terenie Miasteczka Śląskiego. Głównym celem takich spotkań jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci.

podziek
Zajęcia skupiły się na dwóch tematach przewodnich, czyli na wodzie i cieple. Wiedzę w obszarze poszanowania energii cieplnej i ochrony środowiska naturalnego Wolontariusze przemycili za sprawą bajki „Czerwony Kapturek w mieście”. Lubiana przez dzieci historia doczekała się bowiem ciągu dalszego. Dzieci dowiedziały się z bajki m.in. w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe na terenie miasta oraz w jaki sposób dociera ono do mieszkań. Zrozumienie tego procesu ułatwiło im przyswojenie zasad oszczędzania i mądrego korzystania
z ciepła. Dzieci poznały także pojęcie niskiej emisji i przyczyny tego zjawiska. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się pudełko z „materiałami” do spalania: węgiel, sklejka,  plastikowa butelka, papier, szmatka – przedszkolaki wskazywały śmieci, które nie należy spalać w piecu.
 Temat "wody" został poruszony poprzez uświadomienie dzieciom ile osób, zwierząt i roślin potrzebuje wody i jak bardzo musimy dbać o to, by jej nie marnować. Dzieci nauczyły się podstawowych zasad oszczędzania wody zarówno w przedszkolu, jak i w domach. Mogły także wziąć udział w prostych i bezpiecznych doświadczeniach laboratoryjnych. Ta część zajęć, poświęcona "zabawie z wodą", miała na celu przekazanie podstawowych informacji na temat właściwości wody.
Wszystkie treści zaprezentowane przez Wolontariuszy były dopasowane do dziecięcych możliwości percepcyjnych.
 Bardzo dziękujemy Wolontariuszom za szerzenie wiedzy ekologicznej!
  • mś1
  • mś2
  • mś3
  • mś4
  • mś5
  • mś6
  • mś7
  • mś8
  • mś9