Aktualności
Aktualności
8 luty 2018

Wręczenie kolejnych nagród dla Młodych obserwatorów przyrody

Na przełomie stycznia i lutego zostały wręczone nagrody za zajęcie II i III miejsca w konkursie „Młodzi Obserwatorzy Przyrody” organizowanego przez Fundację Veolia Polska we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Laureatami są uczniowie ze szkół z Łodzi
i Jarocina, którzy aby wygrać musieli wykazać się zaangażowaniem w kampanie wychodzące naprzeciw lokalnym potrzebom.

26 stycznia 2018 r. odbyło się wręczenie nagród w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi, której uczniowie zdobyli II miejsce w konkursie w kategorii wiekowej 7-11 lat. W obecności opiekunki młodych obserwatorów przyrody, Anny Sikory oraz wicedyrektor Magdaleny Zając, Małgorzata Konkol oraz Joanna Płudowska, reprezentujące Centrum UNEP/GRID-Warszawa, miały przyjemność nagrodzić uczniów, wręczając dyplom i voucher na kwotę 1000zł.

2 lutego br. w Jarocinie, Waldemar Matuszak, dyrektor Zakładu Południe Veolia S.A. oraz Małgorzata Konkol, kierownik Działu Komunikacji
i Fundraisingu z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wręczyli dyplom oraz symboliczny voucher na kwotę 750zł za zajęcie III miejsca w konkursie
w kategorii wiekowej 12-15 lat. Laureatami byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi.

W Łodzi, dzieci opowiedziały o najciekawszych elementach swoich kampanii i o tym, co najbardziej utkwiło im w pamięci. Jednogłośnie wszyscy uznali, że realizacja przedstawienia nt. ochrony bioróżnorodności była największym wyzwaniem. W Jarocinie uroczyste spotkanie odbyło się przy udziale całej klasy, a także w obecności nauczycielki prowadzącej zespół młodych obserwatorów przyrody Renaty Mamrot, dyrektor Agaty Musioł, wicedyrektor Jolanty Pawlak.


 
  • u1
  • u2