Aktualności
Aktualności
25 luty 2018

Zjazd uczestników Szkoły Liderów Miast w Ełku

Za nami czwarty, ostatni zjazd Szkoły Liderów Miasta Ełku, który miał miejsce w dniach 16-18 lutego. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu eksperckim zorganizowanym przez Fundację Veolia Polska oraz Urząd Miasta Ełku, a następnie w warsztatach liderskich.

Prezentacje ekspertów z grupy Veolia Polska na temat małych ciepłowni opalanych paliwem alternatywnym oraz optymalizacji zarządzania energią w systemie miejskim poprzedziły krótkie wystąpienia wiceprezydenta Ełku, Artura Urbańskiego, członkini zarządu Fundacji Szkoła Liderów, Agnieszki Szelągowskiej oraz Dyrektora ds. Rozwoju Grupy Kapitałowej z Veolia Term S.A., Adriana Studniczka na temat sensu współpracy międzysektorowej we wspieraniu kształcenia miejskich liderów. W wydarzeniu wzięli udział także dyrektorzy spółek miejskich oraz inne zainteresowane tematem osoby.
 
W kolejnych dniach zjazdu uczestnicy mieli m.in. szkolenie poświęcone wynikom indywidualnych testów zachowań i kompetencji DISC Extended, dzięki któremu poznali potencjał drzemiący zarówno w ich grupie, jak i poszczególnych zespołach projektowych. Oprócz tego wypracowali szczegółowy plan działania na kolejne miesiące pracy. 23 marca odbędzie się spotkanie z ekspertami, którzy wysłuchają prezentacji uczestników i doradzą co można jeszcze zrobić, aby udoskonalić poszczególne projekty.
 
  • Elk1
  • Elk2
  • Elk3
  • Elk4
  • Elk5