Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest realizowanie projektów na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest realizowanie projektów na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Platforma dla sokoła wędrownego

W ramach projektu „Bioróżnorodność na terenie Elektrociepłowni Karolin” stworzono właściwe warunki lęgowe dla sokoła wędrownego. 

                              
Więcej informacji o projekcie
Podgląd gniazda live
                         
 
 

Bioróżnorodność na terenie Elektrociepłowni Karolin

Projekt "Bioróżnorodność z Grupą Veolia" został doceniony przez Kapitułę Plebiscytu Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018 za połączenie działań społecznych i działań biznesowych z realną korzyścią dla środowiska naturalnego.