O nas

Władze Fundacji

 
Zgromadzenie Fundatorów:
 
Fundatorzy
Veolia Energia Polska S.A.
Veolia Energia Poznań S.A.
Veolia Energia Łódź S.A.
Veolia Energia Warszawa S.A.
Veolia term S.A.
Veolia Industry Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zarząd Fundacji:
Izabela Rakuć-Kochaniak - Prezes Zarządu, dyrektor ds. CSR Veolia Energia Polska
Magdalena Bezulska - Członek Zarządu, Prezes Zarządu Veolia term
Agata Mazurek-Bąk - Członek Zarządu, Dyrektor HR grupy Veolia w Polsce