Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

Wolontariat
W naszym rozumieniu Wolontariat pracowniczy to pomysły pracowników Grupy Veolia na działania wolontariackie, które dają ogromną  radość
z niesienia pomocy i satysfakcję z dokonywania pozytywnych zmian
w otoczeniu. Możliwość pokazania swoich pasji oraz chęć zarażania nimi innych poprzez spotkania i warsztaty, pracownicy Grupy Veolia zgłaszają
w ramach Konkursu grantowego. 

Więcej o Konkursie w Regulaminie (pliki do pobrania poniżej).
 
Projekty zrealizowane w ramach programu Wolontariatu Pracowniczego
 
Zielone Podwórka Veolii -projekt realizowany w ramach programu wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia. Celem akcji wolontariackich jest tworzenie zielonych miejsc na terenie różnych placówek społecznych, pozwalających obecnym i przyszłym jego mieszkańcom czerpać z bogactwa przyrody w mieście. Do tej pory, pracownicy Veolii utworztyli Zielone Podwórko Veolii przy Łódzkim Hospicjum dla Dzieci-Łupkowa, przy Przedszkolu nr 2 z odziałem integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach, przy Fundacji Pociechom w Warszawie. 

Bieg Na Tak Run of Spirit - wolontariusze Veolii włączyli się w organizację  integracyjnej imprezy sportowej. 12 maja 2018 roku pracownicy ze spółek Veolii z Poznania pomagali przy obsłudze tras biegowych i przygotowywaniu posiłków. Nie zabrakło też chętnych do uczestniczenia w Run Fun – biegu na dystansie 5km, w którym wystartował Team Veolii. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Na Tak. 

Pasieka Veolii w Lidzbarku Warmińskim - pracownicy z ciepłowni w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście utworzyli pasiekę. Dzięki pracy i zaangażowaniu w powstanie nowej pasieki, ekipa wolontariuszy przyczyni się do ochrony bioróżnorodności w okolicy Lidzbarka Warmińskiego. Pośrednio, będzie to miało także pozytywny wpływ na wzrost roślin, warzyw i owoców. Pasieka w Lidzbarku Warmińkim powstała 14 maja 2018 roku. 

Wyremontuj marzenie – pracownicy ze spółek Veolii razem ze swoimi rodzinami wyremontowali część Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY Otwarte Drzwi w Warszawie. Akcja przebiegła, dzięki koordynacji Fundacji Veolia Polska. Na warszawskiej Woli, nowy lokal wyposażono w instalację elektryczną, drzwi, podłogę oraz meble. Wolontariusze Fundacji Veolia własnymi siłami przygotowali szatnię w Ośrodku. Projekt został zakończony w listopadzie 2017 roku. 

Miodni.pl – dzięki Fundacji Veolia Polska i Veolii Wschód Sp. z o.o. zorganizowano warsztaty na temat pszczół i pszczelarstwa. 20 listopada 2017 roku pracownicy ciepłowni w Zamościu wykonali 6 domków dla pszczół. Przygotowanie pasieki, to nie tylko zbudowanie i zdobienie uli, ale także wykonanie wszystkich elementów mieszczących się w jego wnętrzu.
 
Budki lęgowe dla  ptaków i hotele dla owadów – Fundacja Veolia Polska wraz z wolontariuszami z elektrociepłowni przy Andrzejewskiej w Łodzi oraz podopiecznymi świetlicy prowadzonej przez Caritas, wykonali małą architekturę dla ptaków i owadów. 9 listopada 2017 wykonano 20 budek lęgowych dla ptaków i 10 hoteli dla owadów, które następnie zamontowano na drzewach rosnących wokół elektrociepłowni  EC4 w Łodzi. Wolontariusze i podopieczni ze świetlicy Caritas wzięli udział również w wykładzie na temat ptaków i ich sposobów na przezimowanie oraz zwyczajów wygłoszonym przez Piotra Kamonta ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. 

Wizyta w krainie Mędrca Veolka – gra terenowa z udziałem wolontariuszy Fundacji Veolii Polska z podopiecznymi Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. 30 września 2017 roku dzieci z warszawskich świetlic i klubów osiedlowych przy wsparciu wolontariuszy odwiedziły 4 bajkowe krainy: wody, elektrycznego zakątka, zużytej wody i ciepłego domku. W każdej z nich rozwiązywały zagadki oraz uczyły się podstawowych sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej i sortowania odpadów.

Rzuty z energią - turniej bowlingowy z poznańskimi wolontariuszami i podopiecznymi Stowarzyszenia Na Tak. Turniej odbył się w jednej z poznańskich kręgielni 23 września 2017 roku. Rozgrywki trwały na wszystkich torach, niektórzy wspomagali się bandami.  Uściskom i gratulacjom po niemal każdym oddanym rzucie nie było końca.
 
Warsztaty Eko-misja – Dni Otwarte podczas tzw. Ciepłej Soboty z Veolią. 16 września 2017 roku Fundacja Veolia Polska wspólnie z Fundacją Swim For A Dream zorganizowała warsztaty dla dzieci z mydlenia, koktajlowania, malowania i quizowania. Ponad setka młodych uczestników otrzymała Dyplom „Eko-magistra”.
 Definicje: 
Wolontariat to dobrowolne, bezpłatne i świadome zaangażowanie w działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu przez pracowników działalności dobroczynnej, na rzecz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.) i określonych przepisami prawa instytucji (biblioteki, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo – wychowawcze, świetlice środowiskowe), zwanych ogólnie organizacjami. Rolą pracodawcy jest udzielenie pracownikom wsparcia na działania, zarówno merytorycznego, organizacyjnego jak i finansowego.