Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

Wolontariat
W naszym rozumieniu Wolontariat pracowniczy to pomysły pracowników Grupy Veolia na działania wolontariackie, które dają ogromną  radość
z niesienia pomocy i satysfakcję z dokonywania pozytywnych zmian
w otoczeniu. Możliwość pokazania swoich pasji oraz chęć zarażania nimi innych poprzez spotkania i warsztaty, pracownicy Grupy Veolia zgłaszają
w ramach Konkursu grantowego. 

Więcej o Konkursie w Regulaminie (pliki do pobrania poniżej).
 
Projekty zrealizowane w ramach programu Wolontariatu Pracowniczego

Wolontariusze zadbali o bioróżnorodność - 20 października 2018 roku, na terenie EC4 w Łodzi pracownicy spółek Veolii razem z dziećmi i młodzieżą świetlicy środowiskowej Caritas, zasadzili krzewy i sprawdzili budki dla ptaków. Dzieci przy pomocy wolontariuszy posadziły sadzonki czerwonego berberysu, którego owoce dadzą ptakom wartościowe pożywienie. Działania odbyły się pod okiem przyrodnika ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie.

Piknik Fundacji Veolia Polska w Lidzbarku Warmińskim - 22 września 2018 roku dzieci i młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w konkurencjach sportowych oraz wziąć udział w warsztatach pszczelarskich. 20 września, dzięki zaangażowaniu pracowników z ciepłowni w Lidzbarku Warmińskim, Ornecie i Dobrego Miasta, trawniki przy Miasteczku Ruchu Drogowego w Lidzbarku Warmińskim zostały upiększone klombami z krzewów. Oprócz nasadzeń, Fundacja doposażyła istniejący plac zabaw na osiedlu przy ul. Astronomów o nowe huśtawki i ławki parkowe.

Zielone Podwórka Veolii -projekt realizowany w ramach programu wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia. Celem akcji wolontariackich jest tworzenie zielonych miejsc na terenie różnych placówek społecznych, pozwalających obecnym i przyszłym jego mieszkańcom czerpać z bogactwa przyrody w mieście. W 2018 roku pracownicy Veolii utworzyli Zielone Podwórko Veolii przy Łódzkim Hospicjum dla Dzieci-Łupkowa, przy Przedszkolu nr 2 z odziałem integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach, przy Fundacji Pociechom w Warszawie oraz dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu. 

Bieg Na Tak Run of Spirit - wolontariusze Veolii włączyli się w organizację  integracyjnej imprezy sportowej. 12 maja 2018 roku pracownicy ze spółek Veolii z Poznania pomagali przy obsłudze tras biegowych i przygotowywaniu posiłków. Nie zabrakło też chętnych do uczestniczenia w Run Fun – biegu na dystansie 5km, w którym wystartował Team Veolii. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Na Tak. 

Pasieka Veolii w Lidzbarku Warmińskim - pracownicy z ciepłowni w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście utworzyli pasiekę. Dzięki pracy i zaangażowaniu w powstanie nowej pasieki, ekipa wolontariuszy przyczyni się do ochrony bioróżnorodności w okolicy Lidzbarka Warmińskiego. Pośrednio, będzie to miało także pozytywny wpływ na wzrost roślin, warzyw i owoców. Pasieka w Lidzbarku Warmińkim powstała 14 maja 2018 roku. 

Wyremontuj marzenie – pracownicy ze spółek Veolii razem ze swoimi rodzinami wyremontowali część Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY Otwarte Drzwi w Warszawie. Akcja przebiegła, dzięki koordynacji Fundacji Veolia Polska. Na warszawskiej Woli, nowy lokal wyposażono w instalację elektryczną, drzwi, podłogę oraz meble. Wolontariusze Fundacji Veolia własnymi siłami przygotowali szatnię w Ośrodku. Projekt został zakończony w listopadzie 2017 roku. 

Miodni.pl – dzięki Fundacji Veolia Polska i Veolii Wschód Sp. z o.o. zorganizowano warsztaty na temat pszczół i pszczelarstwa. 20 listopada 2017 roku pracownicy ciepłowni w Zamościu wykonali 6 domków dla pszczół. Przygotowanie pasieki, to nie tylko zbudowanie i zdobienie uli, ale także wykonanie wszystkich elementów mieszczących się w jego wnętrzu.
 
Budki lęgowe dla  ptaków i hotele dla owadów – Fundacja Veolia Polska wraz z wolontariuszami z elektrociepłowni przy Andrzejewskiej w Łodzi oraz podopiecznymi świetlicy prowadzonej przez Caritas, wykonali małą architekturę dla ptaków i owadów. 9 listopada 2017 wykonano 20 budek lęgowych dla ptaków i 10 hoteli dla owadów, które następnie zamontowano na drzewach rosnących wokół elektrociepłowni  EC4 w Łodzi. Wolontariusze i podopieczni ze świetlicy Caritas wzięli udział również w wykładzie na temat ptaków i ich sposobów na przezimowanie oraz zwyczajów wygłoszonym przez Piotra Kamonta ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. 

Wizyta w krainie Mędrca Veolka – gra terenowa z udziałem wolontariuszy Fundacji Veolii Polska z podopiecznymi Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. 30 września 2017 roku dzieci z warszawskich świetlic i klubów osiedlowych przy wsparciu wolontariuszy odwiedziły 4 bajkowe krainy: wody, elektrycznego zakątka, zużytej wody i ciepłego domku. W każdej z nich rozwiązywały zagadki oraz uczyły się podstawowych sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej i sortowania odpadów.

Rzuty z energią - turniej bowlingowy z poznańskimi wolontariuszami i podopiecznymi Stowarzyszenia Na Tak. Turniej odbył się w jednej z poznańskich kręgielni 23 września 2017 roku. Rozgrywki trwały na wszystkich torach, niektórzy wspomagali się bandami.  Uściskom i gratulacjom po niemal każdym oddanym rzucie nie było końca.
 
Warsztaty Eko-misja – Dni Otwarte podczas tzw. Ciepłej Soboty z Veolią. 16 września 2017 roku Fundacja Veolia Polska wspólnie z Fundacją Swim For A Dream zorganizowała warsztaty dla dzieci z mydlenia, koktajlowania, malowania i quizowania. Ponad setka młodych uczestników otrzymała Dyplom „Eko-magistra”.
 Definicje: 
Wolontariat to dobrowolne, bezpłatne i świadome zaangażowanie w działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu przez pracowników działalności dobroczynnej, na rzecz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.) i określonych przepisami prawa instytucji (biblioteki, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo – wychowawcze, świetlice środowiskowe), zwanych ogólnie organizacjami. Rolą pracodawcy jest udzielenie pracownikom wsparcia na działania, zarówno merytorycznego, organizacyjnego jak i finansowego.