O nas

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych, osób których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania są:
Proces
 
Podmiot
Rekrutacja Pracownicy Współpraca partnerska Marketing Dostawcy Wnioskodawcy (organizacje i wolontariusze) Potencjalni dostawcy Wnioskodawcy (osoba fizyczna)
Fundacja Veolia Polska RPWT/
OBIT
 
---------
 
RPWT/OBIT
 
RPWT/OBIT
 
RPWT/OBIT
 
RPWT/OBIC
 
--------
 
RPWT/
OBIC
Wszystkie Spółki Grupy Veolia RPWT / OBIT  
---------
 
---------
 
RPWT / OBIT
 
RPWT / OBIT
 
---------
 
---------
 
---------
Veolia Centrum Usług Wspólnych S.A. RPWS / OBIS  
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
RPWS / OBIS RPWS / OBIS
Veolia Energia Polska S.A. RPWC --------- --------- RPWC / OBIC RPWC / OBIC  
RPWC/OBIC
 
---------
 
---------
 
LEGENDA:
 
OBIS – odpowiedzialność za umieszczenie obowiązku informacyjnego na wniosek Spółki Grupy Veolia w system informatycznym zarządzanym przez Informatykę Centralną, zgodnie z Ramowym Kontraktem Usługowym (RKU)
OBIT – odpowiedzialność za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą
OBIC – odpowiedzialność za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą  w ramach działań na poziomie całej Grupy Veolia w Polsce
RPWS – realizacja praw osób, których dane dotyczą na wniosek Spółki Grupy Veolia, przetwarzanych w systemach informatycznych zarządzanych przez Informatykę Centralną, zgodnie z Ramowym Kontraktem Usługowym (RKU) tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.
RPWT – realizacja praw osób, których dane dotyczą tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.
RPWC – realizacja praw osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach działań na poziomie całej Grupy Veolia w Polsce tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.
 
Spółki Grupy Veolia:
 • Veolia Energia Polska S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000006129
 • Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000146143
 • Veolia Energia Łódź S.A. , ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, KRS 0000041013;
 • Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, numer KRS 0000261026.
 • Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, numer KRS 0000020765.
 • Veolia term S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa , numer KRS 0000071545.
 • Veolia Industry Polska sp. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań, numer KRS 0000224818
 • Veolia Północ Sp. z o.o., ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie, numer KRS 0000111425
 • Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry, numer KRS 0000212092
 • Veolia Wschód Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość ,numer KRS 0000049465
 • Veolia Szczytno Sp. z o.o., ul. Solidarności 17, 12-100 Szczytno , numer KRS 0000308650
 • Fundacja Veolia Polska, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000567458
 • PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, numer KRS 0000069696
 • EKO-ZEC Sp. z o.o.,ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań, numer KRS 0000043846
 • PEC-REM Sp. z o.o., ul. Panny Marii 3B, 61-108 Poznań, numer KRS 0000153715
 • Veolia Wągrowiec Sp. z o.o., ul. Mieczysława Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec, numer KRS 0000034074
 
 1. Inspektorem ochrony danych w ww. podmiotach jest osoba dostępna pod następującym kontaktem inspektor.pl.vpol@veolia.com.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z zm.)
 3. Fundacja Veolia Polska umożliwia kontakt zainteresowanym, w formie kontaktowego adresu e-mail. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.    
 4. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.
 5. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Proces współpracy partnerskiej  jest prowadzony w celu zawarcia i realizacji umowy dotacyjnej bądź umowy o współpracy i realizacji projektów społecznych.
 7. Proces marketingowy jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty projektowej lub wydarzeń związanych z projektami prowadzonymi przez Fundację Veolia Polska i/lub spółki grupy Veolia.
 8. Proces przetwarzania danych dostawców jest prowadzony w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu.
 9. Proces przetwarzania danych wnioskodawców o dotację jest prowadzony w celu rozpatrzenia wniosku o dotację bądź wniosku wolontariackiego.
 10. Proces przetwarzania danych potencjalnych dostawców jest prowadzony w celu udzielenia zamówienia.
 11. Proces przetwarzania danych wnioskodawców (osób fizycznych) jest prowadzony  w celu rozpatrzenia wniosku o dotację.
 12. ​Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania danych jak i ich odbiorcóww przypadku poszczególnych procesów są:
   
 13. Proces Rekrutacja Pracownicy Marketing Współpraca partnerska Dostawcy Wnioskodawcy (organizacje i wolontariusze) Potencjalni Dostawcy Wnioskodawcy (osoby fizyczne)
  Podstawa prawna przetwarzania Art. 6 ust. 1 pkt a) Art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), i f) oraz Art. 9 ust. 2 pkt b), h) i j) Art. 6 ust. 1 pkt a)
  i f)
  Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne Art. 6 ust. 1 pkt  b), c), f) Art. 6 ust. 1 pkt b), c) Art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) i f) tj. cele statystyczne
  Okres przechowywania danych  2 lata
  10 lat
  dla pracowników zatrudnionych od 2019-01-01;
  50 lat dla pozostałych pracowników  
  Do czasu złożenia sprzeciwu 6 lat od zakończenia umowy 6 lat od momentu w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia 6 lat od zakończenia umowy 10 lat
  6 lat od zakończenia umowy
  Dobrowolność lub obowiązek podania danych
  DB
  OB  DB OB DB DB DB  OB
  Odbiorcy danych kurierzy, poczta polska banki, kurierzy, poczta polska, kontrahenci kurierzy, poczta polska banki, kurierzy, poczta polska kurierzy, poczta polska kurierzy, poczta polska brak banki, kurierzy, poczta polska
   
  LEGENDA:
  DB – dobrowolność,
  OB – obowiązek.