Pomoc pracownikom

Fundacja Veolia Polska udziela finansowego wsparcia pracownikom grupy Veolia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowuje koszty leczenia, rehabilitacji czy zabiegów operacyjnych, które nie są refundowane przez NFZ.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla pracowników dostępne są w siedzibie Fundacji Veolia Polska.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Fundacja Veolia Polska 
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 57 11/12