Projekty partnerskie

Grupa Veolia jest zaangażowana w liczne działania w miastach, w których prowadzi swoją działalność. Nawiązujemy partnerstwa, budujemy dialog z interesariuszami, by wspólnie tworzyć projekty, zmierzające do polepszania jakości życia mieszkańców

Projekty partnerskie

Grupa Veolia jest zaangażowana w liczne działania w miastach, w których prowadzi swoją działalność. Nawiązujemy partnerstwa, budujemy dialog z interesariuszami, by wspólnie tworzyć projekty, zmierzające do polepszania jakości życia mieszkańców

Rozwijamy kompetencje miejskich liderów

Szkoła Liderów logo

Program kształcenia aktywnych miejskich liderów, realizowany wspólnie z Fundacją Szkoła Liderów.  Zobacz więcej...

 

 
 

Wspieramy lokalne inicjatywy

naprawiamy z veolią logo


Program realizowany we współpracą z Ashoka Polska, który wspiera rozwój miejsc aktywności lokalnej, opartych na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów. Zobacz więcej...

 

 
 

Budujemy szacunek dla przyrody

Młodzi_obserwatorzy_Logo

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży, przygotowany w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, którego celem jest wspieranie rozowju projektów uczniowskich związanych z ochroną środowiska. Zobacz wiecej...

 

Edukujemy w innowacyjny sposób

Ciepło dla pragi logo

Inicjatywa realizowana wspólnie z Centrum UNPE/GRID-Warszawa, skierowana do mieszkańców, którym nie są obojętne kwestie związane z ochroną środowiska i oszczędzaniem energii. Zobacz więcej...


 
 
 

Tworzymy miasta z klimatem

Miejskie Klimaty logo

Program współpracy rozwojowej, realizowany wspólnie z Pracownią MIejską, którego celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających na problem zmian klimatu w miastach. Zobacz więcej...