Aktualności
Aktualności
3 październik 2016

Kwiaty dla Seniorów

W sobotę 1 października w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych nasi Wolontariusze wraz z Wolontariuszami Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” wręczali kwiaty Seniorom na poznańskich ulicach.

Święto jest obchodzone na całym świecie. W Poznaniu od lat Wolontariusze rozdają kwiaty wszystkim Seniorom wraz z zaproszeniem
do skorzystania z oferty stowarzyszenia. Działania stowarzyszenia są skierowane do osób starszych i mają na celu poprawę jakości ich życia poprzez przeciwdziałanie izolacji i wyobcowaniu społecznemu.
  • mdos1
  • mdos2
  • mdos3
  • mdos4