• Ludzie   Fundacja Veolia Polska
  • slide home   Fundacja Veolia Polska
  • slide3   Fundacja Veolia Polska
Projekty partnerskie
Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility)

SAV
Wspieramy młodych sportowców

Wolontariat pracowniczy
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

CSR
Veolia kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu w ramach prowadzonej działalności oraz poprzez swoje działania.

Ochrona środowiska
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja ...

Projekty partnerskie
Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility)

Ochrona środowiska
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja ...

CSR
Veolia kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu w ramach prowadzonej działalności oraz poprzez swoje działania.

Wolontariat pracowniczy
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

SAV
Wspieramy młodych sportowców