Aktualności
Aktualności
20 maj 2016

Nasi doradcy zawodowi jako eksperci w Akademii Kompetencji w Łodzi

W dniach 10 i 19 maja doradcy zawodowi prowadzili szkolenia w ramach Akademii Kompetencji na Uniwersytecie Łódzkim.

Szkolenia związane z poruszaniem się na rynku pracy  stale cieszą się zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów. Potwierdziła to XVII edycja Akademii Kompetencji na Uniwersytecie Łódzkim.
ak
10 maja w ramach tego wydarzenia doradcy zawodowi Fundacji Veolia Polska przeprowadzili szkolenie pt: „Assessment Center”. Zaproponowane ćwiczenia nastawione były na praktykę, aby jak najlepiej przygotować uczestników do udziału w tej metodzie rekrutacji. 19 maja studenci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu pt: „Autoprezentacja na rynku pracy”. Podczas zajęć omawialiśmy znaczenie autoprezentacji w procesie poszukiwania pracy, także w sieci oraz  ćwiczyliśmy prezentację w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Z rozmów z uczestnikami wynika, że bardzo cenią sobie bezpośredni kontakt z pracodawcami. Właśnie, dlatego tak chętnie uczestniczą
w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Kompetencji. Mają wtedy możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz poznania potencjalnych pracodawców.