Aktualności
Aktualności
27 październik 2017

Obchody Dnia Narodów Zjednoczonych 2017 (UN Day)

24 października Fundacja Veolia Polska wzięła udział w obchodach Dnia Narodów Zjednoczonych, znanego powszechnie jako The UN Day.

Z tej okazji odbyła się konferencja pod hasłem „Healthy planet, healthy people”, zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli organizacji wyspecjalizowanych ONZ w Polsce, reprezentantów administracji oraz biznesu, którym w codziennych działaniach przyświecają wartości zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonymi przez Narody Zjednoczone w Agendzie 2030.
Temat stanu środowiska i jego związku ze zdrowiem ludzi dyskutowany był w trakcie dwóch paneli tematycznych. W kolejnym przedstawicielki biznesu zastanawiały się nad rolą, jaką ma do spełnienia odpowiedzialny biznes oraz dyskutowały o partnerskiej współpracy między biznesem, samorządem lokalnym a organizacjami III sektora w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W dyskusji wzięła udział Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska, która opowiedziała dlaczego Veolia stawia na rozwój lokalnych liderów, realizując wspólnie z Fundacją Szkoła Liderów program pn. Liderzy Miast. Zwróciła uwagę na kompetencje, które Fundacja Veolia Polska chce wzmacniać u lokalnych przywódców i dlaczego jest to ważne dla grupy Veolia w kontekście celów biznesowych i środowiskowych.
Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste wręczenie Certyfikatów uczestnictwa przedstawicielom firm i organizacji współpracujących w Partnerstwie na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Razem dla Środowiska", w tym Fundacji Veolia Polska.
  • un day 1
  • un day 2
  • un day 3
  • un daay 4
  • un day 5
  • un day 6
  • un day 7