Aktualności
Aktualności
20 październik 2017

Szkoła Liderów Miasta Ełku

W dniach 13-15 października br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu Fundacji Veolia Polska pt. „Szkoła Liderów Miasta Ełku”, realizowanego we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

W projekcie bierze udział 18 osób angażujących się w rozwój miasta, a  wywodzących się z trzech sektorów: samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu. Jego celem jest  nie tylko wzmocnienie roli liderów i pogłębienie ich wiedzy o Ełku, ale także rozwój współpracy między nimi i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Veolia Polska umożliwiając realizację takich projektów jak Szkoła Liderów Miasta  Ełku,  zwraca uwagę na  lokalne potrzeby mniejszych miast i ich mieszkańców – mówi Jowita Mytnik – Skała,  Prezes Fundacji Veolia Polska. Edukowanie i rozwój  liderów jest swego rodzaju inwestycją w całą lokalną społeczność. To bardzo ważne, aby osoby najbardziej zaangażowane w życie danej społeczności, współpracowały ze sobą i jak najlepiej wykorzystywały lokalny potencjał.
Na zakończenie projektu Liderzy rozpoczną prace nad diagnozą i rozwiązaniem lokalnych problemów. Wiedza zdobyta podczas warsztatów
i seminariów, zorganizowanych w ramach Szkoły Liderów Miasta Ełku, z całą pewnością wpłynie na jakość realizowanych przez nich projektów społecznych, które wprowadzą rzeczywiste zmiany na lepsze, dla całej lokalnej społeczności.
  • w-e1
  • w-e2
  • w-e3