Aktualności
Aktualności
18 maj 2018

Veolia w trosce o bioróżnorodność - nowa pasieka w Lidzbarku Warmińskim

W miniony poniedziałek, 14.maja, wolontariusze Veolii – pracownicy ciepłowni w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście przygotowali 6 uli. Do prac przyłączył się także Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniewski i prezes zarządu Veolia term – Marcin Orłowski

Dzięki pracy i zaangażowaniu w powstanie nowej pasieki, ekipa wolontariuszy przyczyni się do ochrony bioróżnorodności w okolicy Lidzbarka Warmińskiego. Pośrednio będzie to miało także pozytywny wpływ na wzrost roślin, warzyw i owoców. W przeciągu kilku tygodni można się już także spodziewać pierwszych efektów prac pszczół, a opiekunowie pasieki zbiorą pierwszy miód.
 
- Czujemy się odpowiedzialni za racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz za naszych interesariuszy. Nasza rola polega na wzmacnianiu kapitału społecznego, co oznacza, że budujemy długofalowe relacje z przedstawicielami samorządów, a projekty jakie realizujemy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem naszej fundacji korporacyjnej, Fundacji Veolia Polska, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju tych miejscowości. – powiedział Marcin Orłowski – prezes zarządu Veolia term.
 
Spotkanie wolontariuszy w ciepłowni w Lidzbarku Warmińskim, było także okazją do uroczystego rozpoczęcia eko-projektu Fundacji Veolia Polska w mieście: warsztatów edukacyjnych i działań z zakresu ochrony bioróżnorodności.  W spotkaniu inaugurującym oraz towarzyszącym mu warsztatom udział wzięli także starosta lidzbarski – Jan Harhaj, a także Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie- Józef Zysk. Trzem lidzbarskim świetlicom Fundacja przyznała granty o wartości tysiąca złotych z przeznaczeniem na działania ekologiczne i edukacyjne dla ich podopiecznych. Planowane są także zajęcia na terenie pasieki dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek z terenu miasta, prowadzone we współpracy  z lokalnymi organizacjami społecznymi.
 
- Fundacja Veolia Polska realizuje projekty, które doskonale wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (tzw. Sustainable Development Goals), jakie zostały ogłoszone przez ONZ w 2015 roku. Dwa główne cele, które przyświecają naszym działaniom to Cel 15: Życie na lądzie oraz Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności. Są one dla nas swoistymi drogowskazami, pozwalającymi szukać coraz to nowych pomysłów na projekty uwzględniające potrzeby lokalnych społeczności, otaczającej nas przyrody, ale także naszych pracowników. – powiedziała Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR, Fundacja Veolia Polska. Mamy świadomość ogromnej potrzeby działań w obszarze ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, a pracownicy Grupy Veolia zaangażowani w akcje takie, jak ta w Lidzbarku, są naszymi najlepszymi ambasadorami. Bardzo cieszymy się z wyjątkowo udanej współpracy z Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, który podobnie jak my w Veolii, zwrócił uwagę na konieczność, a przede wszystkim możliwość, zmniejszania niekorzystnego wpływu człowieka na przyrodę, ale także na obowiązek promowania proekologicznych postaw, np. wśród lidzbarskiej młodzieży. – dodała.
 
— Współpraca ze społecznościami lokalnymi w dziedzinie ochrony środowiska i wspierania bioróżnorodności jest bardzo ważna dla Veolii w naszym regionie. Łączymy siły w akcjach wolontariackich, takich jak ta zorganizowana w Lidzbarku, aby zrealizować pożyteczne dla środowiska przedsięwzięcia. W tym przypadku było nim przygotowanie i zainstalowanie pasieki w Lidzbarku Warmińskim, na terenie ciepłowni należącej do Veolii. Problem ginących pszczół staje się coraz bardziej palący, jest już zjawiskiem globalnym, któremu my zdecydowaliśmy się aktywnie przeciwdziałać. – powiedział Daniel Domeracki – dyrektor regionu Lidzbark Warmiński.

Zachęcamy do obejrzenia video-relacji 
 
  • Lidzbark1
  • Lidzbark 2
  • Lidzbark 3
  • Lidzbark 4