Aktualności
Aktualności
1 luty 2018

Zwycięzcy konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody” nagrodzeni!

Wręczanie nagród, podziękowania i warsztaty dla zwycięzców konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”. Tak wyglądało podsumowanie projektu realizowanego przez Fundację Veolia Polska we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zaskoczyli kapitułę konkursu zaangażowaniem i trafnymi spostrzeżeniami na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Fundacja Veolia Polska uczy dobrych praktyk i postaw ekologicznych, a także szacunku do środowiska.

W ramach projektu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność” uczniowie z 11 miejscowości wzięli udział w teście
z ochrony bioróżnorodności, do którego przygotowali się podczas specjalnie dla nich zorganizowanych lekcji. Pozytywne rozwiązanie testu zakwalifikowało 9 zespołów do drugiego etapu związanego z przygotowaniem kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim. W grudniu 2017 roku kapituła konkursu spośród wszystkich kampanii wybrała te najciekawsze.
 
Projekt "Młodzi Obserwatorzy Przyrody" z sukcesem zaangażował dzieci i młodzież w działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska. Realizacja najprzyjemniejszej części konkursu, jakim jest wręczanie nagród, rozpoczęła się w połowie stycznia. Przedstawiciele Fundacji Veolia Polska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz władz miasta, osobiście pogratulowali laureatom. Po wręczeniu dyplomów i voucherów na kwotę 2000zł, dzieci i młodzież z Tarnowskich Gór, Poznania i Międzyrzeca wzięli udział w warsztatach dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych.
 
W Poznaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 88 podczas zajęć "Co świerka wokół nas" nauczyły się m.in. rozpoznawać ptaki po dźwiękach
i dowiedziały się dlaczego ptaki są tak ważne w przyrodzie. Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2  w trakcie warsztatów „Pracowity jak pszczoła” wykonali „hotele dla owadów”, które na wiosnę zamontują w okolicy swojej szkoły. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach,  poznali tajniki pracy w oczyszczalni ścieków i laboratorium czuwającym nad jakością wody pitnej w mieście.

Obejrzyj filmik Młodzi Obserwatorzy Przyrody
 
  • UNEP1
  • UNEP2
  • UNEP3
  • UNEP4
  • UNEP05
  • UNEP5
  • UNEP6
  • UNEP7