Program grantowy "Razem możemy więcej"

W naszym rozumieniu Wolontariat pracowniczy to pomysły pracowników Grupy Veolia na działania wolontariackie, które dają ogromną radość z niesienia pomocy i satysfakcję z dokonywania pozytywnych zmian w otoczeniu. Możliwość pokazania swoich pasji oraz chęć zarażania nimi innych poprzez spotkania i warsztaty, pracownicy Grupy Veolia zgłaszają w ramach Konkursu grantowego.