Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest tworzenie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia. Zapraszamy pracowników do angażowania się w działania realnie przyczyniające się do poprawy stanu przyrody oraz umozliwiamy im realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest tworzenie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia. Zapraszamy pracowników do angażowania się w działania realnie przyczyniające się do poprawy stanu przyrody oraz umozliwiamy im realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

Wolontariat pracowniczy na rzecz bioróżnorodności

Zielone Podwórka Veolii

Zapraszamy pracowników do angażowania się w działania na rzecz lokalnych społeczności. 
Zobacz więcej...
                      
Zielone podwórka - wolontariat foto
 

Pasieki Veolii

Podejmujemy działania na rzecz bioróżnorodności. 
Zobacz więcej...
                              
Pasieki - wolontariat

Wolontariat zaangażowany społecznie

Program grantowy "Razem możemy więcej"

Wspieramy inicjatywy pracowników.
Zobacz więcej...

razem mozemy wiecej
 

Zobacz nasze projekty

Rozwijamy zaangażowanie społeczne.
Zobacz więcej...

wolontariat - inicjatywy pracowników